Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

1954 0eb4
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viajossie jossie
I like simple things… books, being alone, or with somebody who understands.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajossie jossie
6932 49e5
Reposted fromMissMurder MissMurder viajossie jossie
4523 e4a7 500
Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
6632 5a2a
Reposted fromcorkeyL corkeyL viahalucine halucine

found-liquorstore-and-drank-itt:

i hope this woman lives forever

Reposted fromgameofthrones gameofthrones viahalucine halucine
Reposted fromhalucine halucine viaARTdisorder ARTdisorder
Reposted frompl pl viabarszczowa barszczowa
6887 2823 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viamargolcia margolcia
3751 ef0e 500
Reposted fromraksha raksha viaviolethill violethill
5914 2482 500
"Nikt nigdy nie powstrzyma nas od interesowania się życiem genialnego człowieka.
Można by powiedzieć, że on sam jest dziełem sztuki, że życie jego jest poematem czy powieścią, że on sam jest cudem."
 ~~ Tadeusz Boy-Żeleński
Reposted frombarszczowa barszczowa viasorata sorata
6133 eeba
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viajethra jethra
Narkotyki, objadanie się, alkohol czy seks to po prostu różne środki do osiągnięcia spokoju. Do ucieczki od tego, co wiemy.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromyoungblood youngblood viamvlwi mvlwi
6337 cbff
Reposted fromthomasp thomasp viaFloydTheBarber FloydTheBarber
6335 e829
6278 9632
Reposted frommup mup viajethra jethra
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viamy-anxieties my-anxieties
6448 280a
ja to pierdolę. 
Reposted fromrol rol

I found out you were in a band when you were younger. x 

Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal

July 04 2015

2824 3619
Reposted bylolufozamknioczyrenanathesilenceofthealcoholicilluminationpandorciasugarvenomjeanneslilacwinetoniewszystkohashiammistakeilovemoviessomebodytoloveblacksadcatcoffeebitchkrainakredeklaparisiennemollimthauturientoniewszystkoazazelelinelailovegreenpasisialilacwinelalaland111katastrofofreewayszpaqusjas1mineMateoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...